Polityka Prywatności dla Studia Tatuażu „Yakuza” w Warszawie

1. Wstęp

Studio Tatuażu „Yakuza” w Warszawie zobowiązuje się do ochrony prywatności swoich klientów i użytkowników strony internetowej. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).

2. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Studio Tatuażu „Yakuza” z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 68, 03-734 Warszawa, NIP: XXX-XX-XX-XXX, e-mail: yakuza@yakuza.pl, tel: +48 516 478 166.

3. Rodzaje gromadzonych danych

Studio Tatuażu „Yakuza” może gromadzić następujące dane osobowe:

Imię i nazwisko
Adres e-mail
Numer telefonu
Adres zamieszkania
Informacje dotyczące preferencji i historii usług

4. Cele przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

Realizacja usług tatuażu
Kontakt z klientem w sprawie umówionych wizyt
Przesyłanie informacji marketingowych (za zgodą klienta)
Prowadzenie dokumentacji finansowej i księgowej

5. Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:

Zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

6. Udostępnianie danych

Dane osobowe mogą być udostępniane:

Podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora (np. dostawcom usług IT)
Organom publicznym, jeśli wymagają tego przepisy prawa

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

Dostępu do swoich danych osobowych
Sprostowania nieprawidłowych danych
Usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
Ograniczenia przetwarzania danych
Przenoszenia danych
Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem danych.

8. Bezpieczeństwo danych

Studio Tatuażu „Yakuza” stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed ich utratą, nieuprawnionym dostępem, zmianą lub ujawnieniem.

9. Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Zmiany w Polityce Prywatności

Studio Tatuażu „Yakuza” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Zmiany będą publikowane na stronie internetowej Studia.

11. Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt:

E-mail: yakuza@yakuza.pl
Telefon: +48 516 478 166
Adres: ul. Targowa 68, 03-734 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji: 14 maja 2024 r.

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu zapewnienie, że dane osobowe klientów Studia Tatuażu „Yakuza” są przetwarzane zgodnie z najwyższymi standardami ochrony danych.